Zásady ochrany osobních údajů
a používání cookies

Společnost GQR Praha s.r.o., IČO: 29134676, se sídlem Kopanina 358/24, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 202634 (dále jen „Společnost“) jakožto správce osobních údajů dbá na ochranu osobních údajů, které jí předáváte. 

Vaše osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s předpisy na jejich ochranu. Na téhle stránce najdete informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Společnost po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracovává osobní údaje, které jste jí poskytli v souvislosti s objednávkou služeb. Zpracování probíhá z důvodu plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Společnosti na ochraně jejích práv, řešení reklamací, vedení zákaznické databáze, řízení Společnosti a cílení marketingu. Osobní údaje figurující v evidenci vyřízených objednávek Společnost dál uchovává po dobu stanovenou daňovými a jinými právními předpisy. 

Společnost na základě vašeho souhlasu po dobu nutnou ke zodpovězení dotazu zpracovává rovněž osobní údaje, které jste jí poskytli při pokládání dotazu přes webový kontaktní formulář. 

Pokud jste projevili zájem dostávat mailem nabídky produktů a novinek, Společnost zpracovává na základě vašeho souhlasu vaši mailovou adresu, dokud se z odběru neodhlásíte. To můžete udělat buď v patičce newsletteru nebo na adrese info@vyletnilod.cz.

Pokud přijdete na náš web, Společnost na základě oprávněného zájmu na ochraně svých práv a na zajištění efektivního fungování svých webových stránek bude po dobu 1 roku zpracovávat i vaši IP Adresu, informaci o otevírané stránce webu, kód odpovědi http a identifikaci prohlížeče. Jak náš web využívá cookies a analytické nástroje, najdete v další části textu. 

Jak jsou mé údaje chráněné?  

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo tištěné neautomatizovaným způsobem, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti úniku nebo krádeži. I proto dodržujeme co nejvhodnější technická a organizační opatření. Omezujeme na maximum manipulaci s daty, jejich kopírování, přenášení nebo přístup k nim. To všechno se smí dít jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám dali souhlas, nebo tam, kde účel definuje zákon. 

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Breezy s.r.o., IČO: 27733823,  se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 163153.

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme v nezbytném rozsahu pověřit i jiné osoby podílející se na plnění smlouvy a našich povinností. Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž poskytovatelům IT služeb a technologií, poskytovatelům právních, účetních a poradenských služeb a orgánům veřejné moci, je-li to nutné ke splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte za podmínek stanovených právními předpisy právo na přístup ke svým osobním údajům, právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, právo na opravu a doplnění svých osobních údajů, na jejich výmaz, na omezení zpracování a na jejich přenositelnost. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Je-li založeno na oprávněném zájmu Společnosti, máte právo proti zpracování podat námitky. 

Uvedená práva, stejně jako jakékoliv žádosti a dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete uplatnit buď na e-mailové adrese info@vyletnilod.cz nebo na adrese Kopanina 358/24, 155 00 Praha 5. Vaše žádosti vyřídíme do 30dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90dnů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme. Naším právem je rovněž zamítnout požadavky, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, a odepřít poskytnutí informací, jejichž získání vyžaduje nepřiměřené úsilí.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete na www.uoou.cz).

Použití cookies a dalších technologií měření na webových stránkách Společnosti

Společnost GQR Praha s.r.o., a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty). Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy, efektivitu kampaní a sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb. 

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

Soubory cookies: Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Bez těchto souborů nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webu. Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. 

Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít, příp. vyjádřit nesouhlas s jejich ukládáním. Informace o odstraňování a správě cookies jsou rovněž k dispozici na stránkách www.aboutcookies.org (tento web neposkytuje GQR Praha s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Upozorňujeme, že odstraněním našich souborů cookies nebo zablokováním budoucích cookies nebo měřících technologií můžete přijít o možnost přístupu k některým oblastem nebo funkcím našich služeb, případně tím můžete jinak negativně ovlivnit svůj uživatelský dojem.

Transparentní soubory GIF: My i některé služby třetích stran můžeme používat softwarovou technologii známou jako transparentní soubory GIF (neboli webové signály, v angličtině také Web Beacons / Web Bugs), které jim a nám umožňují zlepšovat naše služby na základě měření jejich účinnosti a výkonnosti. Transparentní soubory GIF jsou nepatrné grafické soubory s jednoznačným identifikátorem a funkcí obdobou cookies, ale na rozdíl od nich se neukládají na váš počítač, ale jsou zakomponovány do našich služeb.

Flash a HTML5: My i některé služby třetích stran můžeme dále – zejména k reklamním účelům – používat některé měřicí technologie známé jako „Flashcookies“ a „HTML5“. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu a odstraňování nebo blokování takových technologií. Další informace o správě cookies ve formátu Flash jsou k dispozici zde (upozorňujeme, že tento web neposkytuje GQR Praha s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost). 

Signály „Do not track“: Upozorňujeme, že své zásady a postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v hlavičce souboru HTTP zaslaného prohlížečem nebo mobilní aplikací.

Behaviorální cílení a opakované cílení: Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou na našich webových stránkách zobrazovat reklamu nebo spravovat naši reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. V rámci těchto služeb dochází k profilování. U některých inzerentů a reklamních sítí, jakož i v rámci nastavení prohlížeče, se můžete od zobrazování cílené reklamy odhlásit. Upozorňujeme, že se tím neodhlašujete od příjmu veškeré inzerce.

Analýza webu a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb, s jejichž pomocí zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 11. 2022.
Poslední aktualizace podmínek proběhla 23. 11. 2022.